Image Not Found

1. O szkoleniu:

Od 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przypisy unijne w sprawie ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Jednostki oświatowe muszą dostosować dotychczas stosowane dokumenty i procedury do nowych regulacji. W dniu 10 maja 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o ochronie danych osobowych, która ma uzupełnić RODO wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowych przepisach w zakresie ochrony danych.

Szkolenie pozwoli odnaleźć się w tych nowych zapisach i przygotować placówkę na zmiany.

2. Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest do:

 • kadry kierowniczej placówek oświatowych,
 • nauczycieli, pracowników zobowiązanych do wdrożenia i nadzorowania RODO w placówce, którzy przetwarzają dane osobowe,
 • przedstawiciele organów prowadzących placówki oświatowe.

3. Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie placówek oświatowych (szkół i przedszkoli) do nowych przepisów.

Udział w szkoleniu pozwoli:

 • usystematyzować wiedzę na temat obowiązków dyrektorów określonych w RODO,
 • poznać możliwy sposób wdrożenia nowych przepisów,
 • ustalić harmonogram działań wdrażających nowe przepisy,
 • dostarczyć uczestnikom praktycznej wiedzy o RODO, dzięki której będą mogły zostać podjęte najlepsze możliwe decyzje dotyczące wdrażania RODO w jednostce,
 • zapewnić osobom w nim uczestniczącym zrealizowanie obowiązku wynikającego z przepisów tj. obowiązku zapoznania z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Program szkolenia:

Szkolenie odbywało się będzie w godzinach od 09:00 do 16:00.

 1. Część I – wprowadzenie – prezentacja:
  • przepisy prawne obowiązujące w ochronie danych po 25 maja 2018 r.,
  • rozporządzenie o ochronie danych (RODO) – kogo i w jakim zakresie dotyczą unijne przepisy, kluczowe pojęcia i wymagania, omówienie wykazu nowych wymagań,
  • porównanie poprzedniego systemu ochrony danych osobowych z obecnie obowiązującym,
  • wyznaczanie inspektora ochrony danych – obowiązkowo czy dobrowolnie, kwalifikacje, status i zadania inspektora ochrony danych osobowych,
  • omówienie zagadnień nowej ustawy o ochronie danych osobowych jako aktu uzupełniającego stosowanie RODO,
  • zmiany w przepisach związane z wdrażaniem RODO – omówienie zagadnień dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych (np. Kodeks pracy, Prawo oświatowe, ZFŚS),
  • Powołania organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – rola i kompetencje, nowe uprawnienia kontrolne, kryteria nakładania kar pieniężnych, procedura odwoławcza, odpowiedzialność finansowa, karna i cywilna, w tym odpowiedź na pytanie: Czy dyrektor placówki oświatowej może zostać pociągnięty do indywidualnej odpowiedzialności finansowej?
 2. Część II – wykład z elementami warsztatu:
  • w jaki sposób należy przygotować się, by było możliwe spełnienie wymagań RODO?
  • opracowanie niezbędnych narzędzi do przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych w jednostce, omówienie wybranych wzorów,
  • realizacja wymagań RODO w praktyce – omówienie możliwych scenariuszy postępowania przy wdrażaniu RODO do poszczególnych obszarów funkcjonowania przedszkola i szkoły:
   • podstawy prawne przetwarzania danych,
   • zgodna na przetwarzanie danych po 25 maja,
   • jakie zbiory danych musi gromadzić przedszkole i szkoła?
   • rejestr zbioru danych w GIODO: czy nadal potrzebne? co w zamian?,
   • procedura nadawania, określania zakresu i ewidencjonowania upoważnień do przetwarzania danych osobowych po zmianach,
   • obowiązek informacyjny a udostępnianie danych osobowych,
   • prawa uczniów, rodziców w kontekście RODO: co się zmieni, o czy pamiętać?
   • powierzenie przetwarzania danych na zewnątrz: w jakim zakresie, formalności, o czym pamiętać?
   • zabezpieczenie danych: organizacyjnie i technicznie, w tym danych wrażliwych – co się zmieni?
   • wizerunek dziecka na stronie internetowej, w social media, katalogach i folderach reklamowych,
   • monitoring wizyjny a RODO,
   • rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (art. 30 RODO),
   • ewidencjonowanie i zgłaszanie incydentów w zakresie naruszeń ochrony danych osobowych (art. 33 i 34 RODO),
   • szacowanie ryzyka w kontekście stosowanych zabezpieczeń (art. 24 i 32 RODO),
   • obowiązek oceny skutków przetwarzania danych osobowych w kontekście wprowadzania nowych technologii przy przetwarzaniu danych osobowych w oświacie.
 3. Część III – wykład z elementami warsztatu:
  • dokumentacja – czy dotychczasowa dokumentacja obowiązuje po wprowadzeniu zmian prawnych? Zakres dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych: rejestr czynności przetwarzania danych, polityki bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, rejestr incydentów bezpieczeństwa, komunikat o naruszeniu danych, analiza ryzyka przetwarzania danych, umowa powierzenia przetwarzania danych, wykaz udostępnień danych osobowych innym podmiotom, wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, wykaz udostępnień danych osobowych osobom, których dotyczą, itd.,
  • omówienie przykładowej (wzorcowej) polityki ochrony danych osobowych wraz z niezbędnymi załącznikami,
  • pytania i odpowiedzi – trener będzie odpowiadał na pytania dotyczące zakresu ochrony danych osobowych.

5. Trenerzy prowadzący szkolenie:

Antoni Gadzina – nauczyciel, muzyk, elektronik, przedsiębiorca i społecznik. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, Akademii Muzycznej im. J.Paderewskiego w Poznaniu, podyplomowych studiów Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie menedżer oświaty oraz podyplomowych studiów Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie w zakresie kultury i sztuki. Specjalizuje się w obszarach związanych z działalnością oświatową i artystyczną. Nauczyciel oraz wieloletni pracownik oświatowy, w tym menedżer oświaty. Aktywnie działający muzyk-instrumentalista, dyrygent, kompozytor i aranżer. Wydawca publikacji książkowych oraz prasy. Członek SPAM oraz ISME.

Prowadzi szkolenia w obszarze oświaty (edukacja przedszkolna i szkolna) oraz muzyki (edukacja artystyczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych).

6. Termin i lokalizacja szkolenia:

Termin szkolenia: 25.10.2018 r.

Lokalizacja: Drawsko Pomorskie (lokalizacja szkolenia zostanie dopasowana po zebraniu wszystkich zgłoszeń w celu optymalnego dopasowania komfortu uczestników szkolenia).

7. Co obejmuje cena szkolenia:

Cena: 350,00 zł netto (430,50 zł brutto) obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • poczęstunek,
 • certyfikat.

8. Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zgłoszenia do 22.10.2018 r.

Koszt szkolenia wynosi 350,00 zł netto (430,50 zł brutto).

Uwaga!

Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed szkoleniem CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK obciąży firmę/organizację zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie, CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK obciąży firmę/organizację zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku rezygnacji uczestnika na 2 dni przed szkoleniem oraz w dniu szkolenia, CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK obciąży firmę/organizację zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Wiedza i Praktyka i akceptujemy je.

9. Materiały do pobrania:

 • Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu
 • Oświadczenie VAT
Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Oswiadczenie VAT.doc)Oświadczenie VAT32 kB
Pobierz plik (zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu.doc)Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu152 kB