Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
DORADZTWO
Dotacje unijne, strategie rozwoju, analizy finansowe, IT oraz zarządzanie projektami
SZKOLENIA
Szkolenia dla przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorstw, osób bezrobotnych oraz administracji

Oferujemy możliwość organizacji szerokiego pakietu szkoleń (otwartych i zamkniętych) dla przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorstw, osób fizycznych (bezrobotnych,  biernych zawodowo, osób pracujących) oraz administracji.

Definicje:

 1. usługa szkoleniowa otwarta – usługa dla osób z różnych organizacji, które decydują się na udział w określonym / wystandaryzowanym szkoleniu,
 2. usługa szkoleniowa zamknięta – usługa dla osób z jednej lub/i ściśle określonej grupy organizacji z możliwością dostosowania programów, czasu trwania, metod edukacyjnych i sposobów organizacji do oczekiwań Klienta.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniach otwartych lub organizacją szkolenia zamkniętego prosimy o wypełnienie Formularza kontaktowego wraz z podaniem nazwy szkolenia lub kontakt telefoniczny. Na podstawie zgłoszenia przekażemy Państwu szczegółowe informacje o warunkach udziału (m.in. grupa docelowa, cele szkolenia, korzyści ze szkolenia, program szkolenia, metody szkolenia, miejsce i warunki szkolenia – warunki logistyczne, w tym gwarantujące komfort i właściwe warunki BHP, cena szkolenia, osoby prowadzące szkolenie).

Przykładowe obszary szkoleń możliwe do realizacji przez naszą firmę, w tym aktualnie organizowane szkolenia w danym obszarze (po kliknięciu na link danego obszaru):

 1. zawodowe,
 2. prawo pracy, płace, ubezpieczenia,
 3. podatki i finanse,
 4. oświata,
 5. ochrona danych osobowych / RODO,
 6. komputerowe,
 7. zarządzanie projektami,
 8. biznesowe/menadżerskie, np.: marketing, sprzedaż, zarządzanie i komunikacja w organizacji.

W przypadku zainteresowania innymi obszarami mogą Państwo określić tematykę szkolenia, na podstawie której określimy niezbędny zakres usługi w celu przedstawienia oferty.

W celu optymalnego przygotowania zakresu danego szkolenia przygotowaliśmy dla naszych klientów Ankietę potrzeb szkoleniowych. Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej (do pobrania, wypełnienia i przesłania) lub/i w wersji papierowej (przekazywanej przez nas podczas bezpośredniego kontaktu z klientem).

W zależności od potrzeb zgłaszanych przez klientów, programy szkoleniowe, każdorazowo w zakresie osiągnięcia konkretnych celów, doprecyzowywane są przez trenerów prowadzących dane szkolenie.

Programy szkoleń zawodowych realizujemy zgodnie z wymogami w zakresie nabywania kwalifikacji / umiejętności, w tym uwzględniają zagadnienia teoretyczne i praktyczne odpowiadające zgłaszanym potrzebom.

W celu wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie oraz przesłanie Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Po zakończeniu szkoleń zapewniamy system weryfikacji zdobytej wiedzy/umiejętności dzięki stosowaniu procedur uwzględniających egzaminy wewnętrzne lub/i egzaminy zewnętrzne, w tym certyfikację uprawnień zgodną z przepisami dotyczącymi realizacji kursów/szkoleń.

W trakcie szkolenia (ocena mid-term) oraz po jego zakończeniu, na podstawie Ankiety ewaluacyjnej, zbieramy od naszych klientów informacje zwrotne, które pozwalają nam na bieżąco reagować na nieprzewidziane sytuacje i zastrzeżenia klientów oraz wdrażać usprawnienia podczas realizacji kolejnych usług szkoleniowych. Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej (do pobrania, wypełnienia i przesłania) lub/i w wersji papierowej (przekazanej przez nas na etapie realizacji oraz po zakończeniu szkolenia).

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje/uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe w danym obszarze.

Po zakończeniu szkolenia:

 1. przygotowujemy protokół podsumowujący realizację usługi, w tym stopień osiągnięcia zakładanych celów i rezultatów,
 2. gwarantujemy wsparcie dla Klientów w zakresie dodatkowych konsultacji (telefonicznych, e-mail lub osobiście), które pozwolą na uzyskanie i utrwalenie efektów usługi,
 3. analizujemy wyniki Ankiety ewaluacyjnej w celu wdrożenia usprawnień.

 

Klauzula o ochronie praw do wartości niematerialnych, w tym praw autorskich:

 1. Firma CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK zachowuje prawo autorskie do wykonanych przez siebie usług oraz ich wyników, o ile podlegają one ochronie praw autorskich.
 2. Klientowi – uczestnikowi szkolenia wolno wykorzystywać udostępnione mu przez Firmę CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK dokumenty, informacje lub/i innego rodzaju zasoby danych będące własnością Firmy CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK, wyłącznie w uzgodnionym celu, w całości i w niezmienionej formie.
 3. Kopiowanie, powielanie oraz rozpowszechnianie przez Klientów – uczestników szkolenia udostępnionych przez Firmę CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK dokumentów, informacji lub/i innego rodzaju zasobów danych, będących własnością Firmy CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK, wymaga w każdym przypadku zgody Firmy CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK.