Image Not Found

Przedszkole Bajkowa Kraina w Drawsku Pomorskim

Tytuł projektu: Przedszkole Bajkowa Kraina w Drawsku Pomorskim

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2019 r. do 31.08.2020 r.

Projekt jest realizowany na terenie Gminy Drawsko Pomorskie, pow. drawski, woj. zachodniopomorskie.

Projekt jest realizowany w partnerstwie:

Lider:
CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK
Partner:
USŁUGI EDUKACYJNE KATARZYNA KURŁOWICZ, ZYGMUNT HELAND S.C.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej o 15 miejsc (8 dziewczynek oraz 7 chłopców) dla dzieci w wieku 3-4 lat, podniesienie ich kompetencji poprzez udział w zajęciach dodatkowych, w tym objęcie wsparciem 2 dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziców w przedszkolu planowanym do utworzenia przez Wnioskodawcę, na wczesnym etapie edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych, organizację zajęć dodatkowych niwelujących, a także nabycie kompetencji zawodowych przez 2 nauczycielki terminie od 01.03.2019 r. do 31.08.2020.

Projekt zakłada następujące formy wsparcia:

 1. Przeprowadzenie robót ogólnobudowlanych - wykończeniowych związanych z przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby działalności przedszkola oraz wykonanie placu zabaw (wyposażenie i montaż urządzeń, bezpiecznej nawierzchni trawnika i ogrodzenia) uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
  Okres realizacji: I-III kwartał 2019 r.
 2. Zakup niezbędnego sprzętu / wyposażenia na potrzeby działalności przedszkola – wyposażenie pomieszczenia kuchni / zmywalni do obsługi cateringu.
  Okres realizacji: I-III kwartał 2019 r.
 3. Zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby działalności edukacyjnej przedszkola.
  Okres realizacji: I-III kwartał 2019 r.
 4. Realizacja zajęć edukacyjnych zgodnie z podstawą programową w nowo utworzonym Przedszkolu Bajkowa Kraina w Drawsku Pomorskim. Przedszkole funkcjonowało będzie w Drawsku Pomorskim, przy ul. Złocienieckiej 21, w dni powszednie – od poniedziałku do piątku w godz. 06:30 – 16:30, w tym realizujące podstawę programową oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci. W ramach funkcjonowania przedszkola zapewnione będzie pełne wyżywienie.
 5. Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych zwiększających szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz realizacja zajęć edukacyjnych w ramach programu rozwojowego dla dzieci. Okres realizacji: od 01.10.2019 r. do 31.08.2020 r. (po okresie adaptacji w przedszkolu).
  Zaplanowano realizację następujących zajęć specjalistycznych:
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne (śr. 16,5 h / dziecko) dla 6 dzieci,
  • zajęcia logopedyczne indywidualne (śr. 16,5 h / dziecko) dla 6 dzieci,
  • zajęcia socjoterapeutyczne indywidualne dla 2 osób (śr. 22 h / dziecko) oraz grupowe (śr. 22 h / grupę),
  • zajęcia terapeutyczne / integracja sensoryczna indywidualne dla 2 dzieci i ich rodziców (śr. 22 h / dziecko i ich rodziców),
  • gimnastyka korekcyjna – zajęcia grupowe dla wszystkich dzieci (śr. 4 godziny w m-cu),
  • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne grupowe dla wszystkich dzieci (śr. 4 godziny w m-cu).
  Zaplanowano realizację następujących zajęć dodatkowych – śr. 1,5 h w tygodniu dla wszystkich dzieci:
  • ZRÓB TO SAM – majsterkowanie, mechanika, prace manualne,
  • MAŁY ARTYSTA – muzyka, taniec, śpiew, plastyka,
  • MAŁY POLIGLOTA – zajęcia językowe (angielski lub/i niemiecki),
  • SPORTOWIEC – zajęcia sportowe, gimnastyka, rytmika.

  Zajęcia będą dopasowane do potrzeb, możliwości i predyspozycji dzieci w przedszkolu.  

 6. Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycielek zatrudnionych w przedszkolu w zakresie pedagogiki specjalnej – szkolenie z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz studia podyplomowe – pedagogika specjalna (2 semestry).