Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
DORADZTWO
Dotacje unijne, strategie rozwoju, analizy finansowe, IT oraz zarządzanie projektami
SZKOLENIA
Szkolenia dla przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorstw, osób bezrobotnych oraz administracji

Przedszkole Bajkowa Kraina w Drawsku Pomorskim

Tytuł projektu: Przedszkole Bajkowa Kraina w Drawsku Pomorskim

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2019 r. do 31.08.2020 r.

Projekt jest realizowany na terenie Gminy Drawsko Pomorskie, pow. drawski, woj. zachodniopomorskie.

Projekt jest realizowany w partnerstwie:

Lider:
CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK
Partner:
USŁUGI EDUKACYJNE KATARZYNA KURŁOWICZ, ZYGMUNT HELAND S.C.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej o 15 miejsc (8 dziewczynek oraz 7 chłopców) dla dzieci w wieku 3-4 lat, podniesienie ich kompetencji poprzez udział w zajęciach dodatkowych, w tym objęcie wsparciem 2 dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziców w przedszkolu planowanym do utworzenia przez Wnioskodawcę, na wczesnym etapie edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych, organizację zajęć dodatkowych niwelujących, a także nabycie kompetencji zawodowych przez 2 nauczycielki terminie od 01.03.2019 r. do 31.08.2020.

Projekt zakłada następujące formy wsparcia:

 1. Przeprowadzenie robót ogólnobudowlanych - wykończeniowych związanych z przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby działalności przedszkola oraz wykonanie placu zabaw (wyposażenie i montaż urządzeń, bezpiecznej nawierzchni trawnika i ogrodzenia) uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
  Okres realizacji: I-III kwartał 2019 r.
 2. Zakup niezbędnego sprzętu / wyposażenia na potrzeby działalności przedszkola – wyposażenie pomieszczenia kuchni / zmywalni do obsługi cateringu.
  Okres realizacji: I-III kwartał 2019 r.
 3. Zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby działalności edukacyjnej przedszkola.
  Okres realizacji: I-III kwartał 2019 r.
 4. Realizacja zajęć edukacyjnych zgodnie z podstawą programową w nowo utworzonym Przedszkolu Bajkowa Kraina w Drawsku Pomorskim. Przedszkole funkcjonowało będzie w Drawsku Pomorskim, przy ul. Złocienieckiej 21, w dni powszednie – od poniedziałku do piątku w godz. 06:30 – 16:30, w tym realizujące podstawę programową oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci. W ramach funkcjonowania przedszkola zapewnione będzie pełne wyżywienie.
 5. Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych zwiększających szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz realizacja zajęć edukacyjnych w ramach programu rozwojowego dla dzieci. Okres realizacji: od 01.10.2019 r. do 31.08.2020 r. (po okresie adaptacji w przedszkolu).
  Zaplanowano realizację następujących zajęć specjalistycznych:
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne (śr. 16,5 h / dziecko) dla 6 dzieci,
  • zajęcia logopedyczne indywidualne (śr. 16,5 h / dziecko) dla 6 dzieci,
  • zajęcia socjoterapeutyczne indywidualne dla 2 osób (śr. 22 h / dziecko) oraz grupowe (śr. 22 h / grupę),
  • zajęcia terapeutyczne / integracja sensoryczna indywidualne dla 2 dzieci i ich rodziców (śr. 22 h / dziecko i ich rodziców),
  • gimnastyka korekcyjna – zajęcia grupowe dla wszystkich dzieci (śr. 4 godziny w m-cu),
  • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne grupowe dla wszystkich dzieci (śr. 4 godziny w m-cu).
  Zaplanowano realizację następujących zajęć dodatkowych – śr. 1,5 h w tygodniu dla wszystkich dzieci:
  • ZRÓB TO SAM – majsterkowanie, mechanika, prace manualne,
  • MAŁY ARTYSTA – muzyka, taniec, śpiew, plastyka,
  • MAŁY POLIGLOTA – zajęcia językowe (angielski lub/i niemiecki),
  • SPORTOWIEC – zajęcia sportowe, gimnastyka, rytmika.

  Zajęcia będą dopasowane do potrzeb, możliwości i predyspozycji dzieci w przedszkolu.  

 6. Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycielek zatrudnionych w przedszkolu w zakresie pedagogiki specjalnej – szkolenie z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz studia podyplomowe – pedagogika specjalna (2 semestry).