Image Not Found

Poprawa konkurencyjności firmy CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK poprzez rozwój nowego obszaru działalności
oraz utworzenie nowych miejsc pracy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

Projekt polega na utworzeniu restauracji i sklepu rybnego wraz z zapleczem technicznym / technologicznym – kuchnią, zapleczem socjalnym, BHP i PPOŻ pozwalającym na rozpoczęcie świadczenia nowego rodzaju działalności Wnioskodawcy.

Projekt jest realizowany od 01.02.2019 r. do 30.09.2019 r.

Wartość dofinansowania: 191 054,00 zł.

Wartość całkowita projektu: 474 740,60 zł.