Image Not Found

W związku z realizacją projektu pn. Poprawa konkurencyjności firmy CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK poprzez rozwój nowego obszaru działalności oraz utworzenie nowych miejsc pracy zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją, rozbudową i przebudową części budynku w Drawsku Pomorskim przy ul. Złocienieckiej 21, 78-500 Drawsko Pomorskie.