Image Not Found

Świadczone przez nas usługi doradztwa biznesowego mają na celu dostarczenie narzędzi pozwalających na realizację planów naszych klientów.

Główne obszary doradztwa:

 1. Dotacje unijne oraz środki krajowe,
 2. Zarządzanie i rozliczanie projektów / dotacji,
 3. Biznes plany / Studia wykonalności,
 4. Strategie rozwoju przedsiębiorstw,
 5. Coaching biznesowy,
 6. Analiza i prognoza finansowa,
 7. Doradztwo informatyczne.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług prosimy o wypełnienie Formularza kontaktowego wraz z podaniem obszaru doradztwa lub kontakt telefoniczny. Na podstawie zgłoszenia przekażemy Państwu szczegółowe informacje o warunkach realizacji wybranej usługi (m.in. grupa docelowa, cele, korzyści, program, metody realizacji, miejsce i warunki logistyczne, w tym gwarantujące komfort i właściwe warunki BHP, osoby prowadzące doradztwo, cena).

W zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez naszych klientów współpracujemy również ze specjalistami w pozostałych obszarach działalności szkoleniowo – rozwojowej, w tym w szczególności dotyczących prawa, podatków, księgowości oraz doradztwa technicznego (usługi projektowania, kosztorysowania i realizacji procesów inwestycyjnych), którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe w danym obszarze.                  

W celu optymalnego przygotowania zakresu danej usługi doradczej przygotowaliśmy dla naszych klientów Ankietę potrzeb rozwojowych. Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej (do pobrania, wypełnienia i przesłania) lub/i w wersji papierowej (przekazywanej przez nas podczas bezpośredniego kontaktu z Klientem).

W zależności od potrzeb zgłaszanych przez klientów, zakres usługi w zakresie osiągnięcia konkretnych celów jest każdorazowo doprecyzowywany przez doradców prowadzących daną usługę.

W trakcie usługi (ocena mid-term) oraz po jej zakończeniu, na podstawie Ankiety ewaluacyjnej, zbieramy od naszych Klientów informacje zwrotne, które pozwalają nam na bieżąco reagować na nieprzewidziane sytuacje, zastrzeżenia klientów oraz wdrażać usprawnienia podczas realizacji kolejnych usług doradczych. Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej (do pobrania, wypełnienia i przesłania) lub/i w wersji papierowej (przekazanej przez nas na etapie realizacji oraz po zakończeniu usługi).

Doradztwo jest prowadzone przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje/uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe w danym obszarze.

Po zakończeniu doradztwa:

 1. przygotowujemy protokół podsumowujący realizację usługi, w tym stopień osiągnięcia zakładanych celów i rezultatów,
 2. gwarantujemy wsparcie dla Klientów w zakresie dodatkowych konsultacji (telefonicznych, e-mail lub osobiście), które pozwolą na uzyskanie i utrwalenie efektów usługi,
 3. analizujemy wyniki Ankiety ewaluacyjnej w celu wdrożenia usprawnień.

 

Klauzula o ochronie praw do wartości niematerialnych, w tym praw autorskich:

 1. Firma CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK zachowuje prawo autorskie do wykonanych przez siebie usług oraz ich wyników, o ile podlegają one ochronie praw autorskich.
 2. Klientowi – uczestnikowi szkolenia wolno wykorzystywać udostępnione mu przez Firmę CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK dokumenty, informacje lub/i innego rodzaju zasoby danych będące własnością Firmy CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK, wyłącznie w uzgodnionym celu, w całości i w niezmienionej formie.
 3. Kopiowanie, powielanie oraz rozpowszechnianie przez Klientów udostępnionych przez Firmę CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK dokumentów, informacji lub/i innego rodzaju zasobów danych, będących własnością Firmy CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK, wymaga w każdym przypadku zgody Firmy CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ŁUKASZ PIETRZAK.