Image Not Found

W związku z rosnącym udziałem wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej podczas procesów zachodzących w organizacjach, w tym konieczności dostosowania ich do wymogów stawianych przez odbiorców dóbr/usług świadczonych w gospodarce rynkowej, nasi specjaliści ds. IT świadczą usługi w zakresie m.in. administrowania infrastrukturą informatyczną, wdrażania systemów informatycznych, przygotowania wizualizacji, przygotowania stron www oraz prowadzenia szkoleń informatycznych / komputerowych.