Image Not Found

Podejmowanie działań prowadzących do osiągnięcia zakładanego celu możemy podzielić na kilka etapów. Pierwszym z nich jest pozyskanie środków na planowane przedsięwzięcie. Kolejnym etapem, o wiele bardziej wymagającym od całej organizacji, są działania dotyczące realizacji projektu oznaczające w praktyce konieczność stosowania wielu skomplikowanych procedur od których zależy wypłata dofinansowania.

Aby Klient był pewny, że na czas otrzyma dofinansowanie, wykorzystując wieloletnie doświadczenie naszego zespołu, świadczymy następujące usługi kompleksowego lub/i wybranego obszaru zarządzania i rozliczania projektów / dotacji:

  • organizacja działań zaplanowanych w projekcie,
  • działania promocyjne,
  • wybór wykonawców usług / dostawców,
  • rozliczanie projektu, w tym przygotowanie Wniosków o płatność oraz dokumentacji sprawozdawczej,
  • wsparcie podczas kontroli wykorzystania dotacji,
  • monitoring rezultatów.