Image Not Found

Nasza firma przygotowuje kompleksowe analizy finansowe dotyczące danej organizacji. Analiza finansowa daje odbiorcom zewnętrznym, jak również osobom zarządzającym, możliwość zweryfikowania zdolności organizacji do działania w ujęciu krótkoterminowym oraz strategicznym.

Prognoza finansowa, przygotowana przez nasz zespół ekspertów, pozwala zaplanować przyszłe wyniki finansowe organizacji. Koncentruje się przede wszystkim na spodziewanych wielkościach przychodów, kosztów oraz przepływów finansowych. Dokonuje się jej na podstawie przeprowadzonej analizy finansowej, która uwzględnia uwarunkowania zewnętrzne w jakich działa organizacja oraz prognozowane zmiany.

Zarówno analiza, jak i prognoza finansowa, jest również niezbędnym elementem dokumentacji aplikacyjnej przy ubieganiu się o środki unijne oraz przy ubieganiu się o kredyt w banku.