Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił nabór w ramach działania 8.1 RPO WZ 2014-2020 dotyczący wsparcia na tworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci
w wieku 3-4 lat.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://rpo-wup.wzp.pl/skorzystaj/nabory/81-upowszechnienie-edukacji-przedszkolnej-1#overlay-context=files/harmonogramocenywnioskow8120181002pdf

Jeżeli są Państwo zainteresowani przygotowaniem Wniosku o dofinansowanie proszę o kontakt.