Zapraszamy na szkolenie w zakresie RODO W OŚWIACIE – ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych, które planowane jest w dniu 25.10.2018 r. w godzinach od 09:00 do 16:00 w Drawsku Pomorskim.

Szkolenie dedykowane jest dla kadry kierowniczej placówek oświatowych, nauczycieli, pracowników zobowiązanych do wdrożenia i nadzorowania RODO w placówce, którzy przetwarzają dane osobowe, przedstawicieli organów prowadzących placówki oświatowe.

Celem szkolenia jest przygotowanie placówek oświatowych (szkół i przedszkoli) do nowych przepisów.

Udział w szkoleniu pozwoli:

  • usystematyzować wiedzę na temat obowiązków dyrektorów określonych w RODO,
  • poznać możliwy sposób wdrożenia nowych przepisów,
  • ustalić harmonogram działań wdrażających nowe przepisy,
  • dostarczyć uczestnikom praktycznej wiedzy o RODO, dzięki której będą mogły zostać podjęte najlepsze możliwe decyzje dotyczące wdrażania RODO w jednostce,
  • zapewnić osobom w nim uczestniczącym zrealizowanie obowiązku wynikającego  z przepisów tj. obowiązku zapoznania z przepisami o ochronie danych osobowych.

Koszt szkolenia to tylko 350,00 zł netto – 430,50 zł brutto.

Szczegóły szkolenia dostępne są w artykule: RODO W OŚWIACIE – ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych